बाबुराम भट्टराई झण्डै एक घण्टा हङकङ अध्यागमनको नियन्त्रणमा

0
1424
cfkmg} lgjf;df laxLaf/ kqsf/;Fu s'/f ub}{ lgjt{dfg k|wfgdGqL Pj+ Pdfcf]jfbL pkfWoIf 8f= afa'/fd e66/fO{ . kf]i6 kmf]6f]M >Lw/ kf}8]n÷sflGtk'/

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई चीनको सेन्झेनबाट हङकङ छिर्ने क्रममा शनिबार दिउँसो हङकङ अध्यागमनले झण्डै एक घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ।

चीन सरकार निकट संस्थाले ग्वान्झाओमा आयोजना गरेको सिल्करोड सम्बन्धी सेमिनारमा शुक्रबार मन्तव्य दिएर ग्वान्झाओबाट रेलमा सेन्झेन हुँदै दिउँसो १ बजेतिर हङकङ आउन लाग्दा हङकङ अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

अफुले हरियो पासपोर्ट देखाएपछि अपहेलित गरेको भन्दै भट्राईले यो नेपालीहरुमाथिकै अपमान भएको भन्दै उनले यस विषयमा चीन सरकारसँग गंभिरता पूर्वक कुरा गरिने बताए ।

आफुलाई सरकारले कुटनीतिक पासपोर्ट उपलब्ध गराएको भए पनि त्यो प्रयोग नगरेर हरियो पासपोर्ट मै हिँड्ने गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले बताए ।

‘कि त भिसा नै दिनु हुँदैन, दिइसकेपछि अध्यागमनमा सामान्य प्रहरीले रोक्ने होइन। हरियो पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै अपमान गरियो’, भट्राईले भने । झण्डै एक घण्टा नियन्त्रणमा राखेपछि गल्ती भयो भन्दै उनलाई छोडिएको थियो ।

नेपालीहरू अनधिकृत रुपमा प्रवेश गरेर शरणार्थी दावी गर्दै बस्ने गरेको भन्दै हङकङले हरियो पासपोर्ट बोक्ने नेपालीलाई भिसा दिन समेत कडाई गर्दै आएको छ। काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूताबासबाट दिइँदै आएको भिसाका लागि अहिले हङकङ अध्यागमनमै आवेदन दिनु पर्ने व्यावस्था गरिएको छ ।

एक उत्तर छोड्न